Samen halen we alles er uit

De overheid legt sinds 2007 producenten verantwoordelijkheid op voor verpakkingsmateriaal. Als gevolg hiervan werden gemeenten verplicht ook kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of nascheiding. 

Uw gemeente heeft samen met afvalverwerker Omrin gekozen voor de methode van nascheiding. 
Zo kunt u uw plastic en kunststof verpakkingsafval gewoon in de restafvalcontainer deponeren en hoeft u dit thuis niet apart te bewaren. Omrin haalt dit er achteraf (mechanisch) uit.

Bekijk onze film

Hoe dat precies in z'n werk gaat kunt u zien in de film hierboven. Meer informatie over het nascheidingsproces en de producten die van het gerecyclede materiaal worden gemaakt, vindt u verderop op deze pagina.

Van afval naar hernieuwde grondstof

Inzameling van uw afval

vrachtwagen Uw plastic en kunststof verpakkingsafval kunt u in de restafval container deponeren. Na de inzameling hiervan gaat het restafval naar Omrin in Heerenveen waar het wordt verwerkt in de scheidings- en verwerkingsinstallatie (SBI).

Verwerken van uw afval

oudehaske Bij Omrin wordt met nascheiding onder andere een mix van verschillende soorten kunststoffen uit het restafval gewonnen. Om te kunnen worden gerecycled, is verdere sortering noodzakelijk. Bij andere verwerkers worden de kunststoffen verder gescheiden in verschillende soorten zoals PP, PE, en PET.

Regranulaat als grondstof

granulaat De industrie kan er in deze fase nog niets mee. Het materiaal is nog te vervuild en te groot en moet daarom worden gewassen en versnipperd. Om het materiaal te kunnen hergebruiken, moet het voldoen aan strikte kwaliteitseisen voor de zuiverheid. De kunststof wordt door middel van smeltfiltreren omgezet naar korrels. Oftewel regranulaat.

Hergebruik van plastic afval

Nieuwe kunststofproducten

stofzuiger Dit kan in verschillende kleuren worden gefabriceerd en is geschikt voor gebruik in nieuwe producten zoals huishoudelijke apparatuur of kleding. Zo kunt u de plastic tas, broodzak of ander verpakkingsmateriaal dat u heeft weggegooid, weer terug vinden in uw nieuwe stofzuiger, koffiezetapparaat, krat of fleecetrui.

Afspraken over recycling

Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het hergebruiken van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeenten in het werkgebied van Omrin hebben er, samen met Omrin, voor gekozen om -door nascheiding- invulling te geven aan deze afspraken. Omrin kan, met haar state-of-the-art nascheidingstechniek, het plastic en kunststof verpakkingsafval efficiënt uit het restafval halen en weer inzetten als grondstof.

Sinds 2015 haalt Omrin ook de drankenkartons met haar nascheidingsinstallatie uit het huishoudelijk restafval. Omrin verwerkt ongeveer 200.000 ton restafval per jaar, de ambitie is om daar jaarlijks tenminste 4.000 ton drankenkartons uit te sorteren.

Campagne

Via een publiekscampagne die vanaf oktober 2014 uitgezonden wordt op twee Friese TV-zenders, willen uw gemeente en Omrin u meer inzicht geven over nascheiding. Hiervoor worden commercials (zie hieronder) uitgezonden en deze website bevat hierover informatie en een film over het nascheidingsproces. Buiten Friesland wordt in de gemeenten waarmee Omrin samenwerkt (Noord-Groningen en Regio Noord Veluwe), de campagne ondersteund door gemeentelijke websites, advertenties en verwijzingen naar deze website.